Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na Lukovom dvore

Dňa 24.6.2022 na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho sa na Lukovom dvore slúžila sv. omša, ktorú celebroval vdp. Ján Knapík, spolu s Misionármi Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a kňazmi z farnosti Klokočina. Pred sv. omšou bola vystavená sviatosť oltárna k adorácii a počas nej bola možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Po svätej omši sa všetci mali možnosť zúčastniť tradičného agapé, ktoré pripravili v spolupráci s dobrovoľníkmi naše sestričky z Kiribati.

Srdečná vďaka patrí všetkým Vám, ktorí ste sa v hojnom počte zúčastnili tejto slávnosti a všetkým dobrovoľníkom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k jej príprave.
 

Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image