Kurz Psychológia a viera

Centrum celého človeka Enoia v Považskej Bystrici pod záštitou Duchovného centra Lukov Dvor otvára 2.ročník semestálneho vzdelávania Psychológia a viera s podtitulom Pastorálna psychológia pre 21. storočie. Online kurz je určený primárne pre kňazov, zasvätených a laikov, ktorí sú zapojení do pastoračných aktivít. Vzdelávanie bude prebiehať  mesiacoch október až február formou siedmych 2 - hodinových webinárov a dobrovoľných diskusných psycho-kaviarní s možnosťou hlbšie rozobrať konkrétne otázky. Projektom chcú organizátori podať pomocnú ruku tým, ktorí sa často stretávajú s problémami a ťažkosťami iných ľudí na pomedzí duchovného a duševného. Hlavným cieľom je aplikovať získané poznatky priamo do pastoračnej praxe.

Absolventmi úspešne ukončeného 1. ročníka je 40 diecéznych a 11 rehoľných kňazov, 58 zasvätených žien a 13 laikov.

Témy webinárov sú v priloženom letáku.

Elektronická prihláška: shorturl.at/binzY   o viac info na: https://enoia.sk/pripravovane-seminare/

Článok o minulom ročníku kurzu: https://www.slovoplus.sk/ake-su-vyzvy-prepajania-psychologie-a-viery-v-21-storoci

Gallery Image