Všetci sme pozvaní kráčať cestou svätosti

Cirkev už po stáročia spája so slávnosťou Všetkých svätých nádej na vzkriesenie.

V nedeľný podvečer 30.10. sa laici a priatelia MSC stretli v spoločnej modlitbe na mestskom cintoríne pri hrobe pátra Jozefa, ktorého pomník navrhol laik MSC  Ing.arch.František Dulík. Modlitbou sv.ruženca a spoločne slávenou svätou omšou, ktoré viedol páter Tomasz, prosili o milosť pre našich drahých zosnulých.

https://goo.gl/maps/rrnEFQ58SxNH4qCb7

Sviatok všetkých svätých a Pamiatka na všetkých verných zosnulých.

Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image