Stretnutie laikov MSC

Každoročne sú cez víkend okolo 8. decembra, na Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Preblahoslavenej Panny Márie a výročia založenia našej Kongregácie, dvere Duchovného centra na Lukovom Dvore otvorené dokorán pre Laikov a Priateľov MSC. Po dvojročnej prestávke spôsobenej proti-covidovými opatreniami, sa nám podarilo v dňoch 9. – 11. decembra 2022 zorganizovať duchovnú obnovu: „Víkend Laikov rodiny Pátra Chevaliera“.

Tradične sme sa zišli už v piatok večer na slávení sv. omše a poklone pred Najsvätejšou Oltárnou sviatosťou. Nechýbala ani spoločná večera a posedenie.

Sobota patrila duchovnej obnove, ktorú pripravil otec Radovan Hasík. Hlavná téma bola „O šťastí a o komunikácii“. V silenciu sme jednotlivo uvažovali nad myšlienkami otca Rada a čas zdieľania prebiehal v malých skupinkách. Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia alebo duchovnému rozhovoru je už neodmysliteľnou súčasťou obnovy. Slávnostná obnova a skladanie laických sľubov sa konala pri večernej sv. omši, ktorej sa zúčastnil ako hosť aj páter Frank Vandegehuchte MSC spolu s farníkmi z Topoľčian. Páter Frank stál pri zrode nitrianskej a bratislavskej skupiny Laikov MSC. Počas večerného agapé sme spolu oslávili 70-te narodeniny nášho brata Tibora Baranca.

Nedeľu sme venovali vnútorným záležitostiam fungovania národnej rady Laikov a organizačným otázkam. Spoločne strávený čas v Duchovnom centre nás veľmi povzbudil k ďalšiemu úsiliu šírenia Božej lásky podľa nášho hesla: Nech je všade milované Najsvätejšie Srdce Ježišovho.

páter Tomasz / Erika Móciková

Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image