Duch Svätý očistí dušu, osvieti rozum, vyhostí všetky temnoty, podobný liečivému ohňu, ktorý jemne preniká do našich sŕdc.
Július Chevalier, Meditácie I
11. máj 2024
Ikonopisecký kurz 2024
V dňoch 2. - 5. 5. 2024 v našom Duchovnom centre prebehol pod vedením Martina Damiana už štvrtý kurz Ikonopisectva.
26. február 2024
Podnikanie s Ježišom Kristom
V dňoch 1. – 3. 3. 2024 v našom Duchovnom centre bude už druhý krát kurz: Podnikanies Ježišom Kristom pod vedením Jána Košturiaka.
25. február 2024
Výročná správa o činnosti Duchovného centra Lukov dvor 2023
Milí priatelia Duchovného centra Lukov dvor
8. december 2023
Vianoce - kolíska nádeje (online)
Vianoce nie sú vždy časom radosti. Niekedy sa ozývajú rany, bolestivé vzťahy a osamelosť sa stáva ťaživejšou. Aj neľahké Vianoce sa môžu stať kolískou nádeje. Na predvianočnom webinári ju budeme hľadať spoločne.
9. október 2023
Pápež František Misionárom Najsvätejšieho Srdca Ježišovho: Nechajte sa strhnúť súcitom Kristovho Srdca
„Prejavte Ježišovo milosrdenstvo svojou dobrotou.“ Aj touto výzvou sa pápež František obrátil na účastníkov 26. generálnej kapituly Misionárov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorých prijal v pondelok 2. októbra vo Vatikáne. Vyzval ich, aby sa angažovali proti nespravodlivostiam chudobných a migrantov vo svete, tak ako to konal ich zakladateľ páter Jules Chevalier.
30. august 2023
HOLY-DAYS pre kňazov 2023
Milý brat v kňazskej službe.