Július Chevalier chcel, aby jeho život bol životom lásky. Túžil, aby sa jeho života ujal Duch Svätý, od Ježiša k Otcovi, od Ježiša k ľudstvu.
 J. F. Lescrauwaet MSC 
Obnova laických sľubov
Obnova laických sľubov
10. decembra 2018
V dňoch od 7. – 9. decembra 2018 sa v duchovnom centre Lukov dvor konalo každoročné stretnutie laikov a priateľov Rodiny pátra Chevaliera, spojené so zasvätením sa Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a obnovením laických sľubov.
Homília - Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Homília - Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
09. júna 2018
Minulý mesiac bola na webe publikovaná správa, že archeológovia objavili v Peru miesto, kde pred päťsto rokmi bolo obetovaných 140 detí. Päť z nich malo okolo 14 rokov, vek ostatných sa pohyboval medzi 8 až 12. Kostrové pozostatky svedčia o prerezaní hrudnej kosti ako aj o zlomeninách rebier. Hrudníky obetí boli otvorené s cieľom vybrať srdce, ktoré kňazi následne obetovali rôznym bohom.
Návšteva medzinárodnej koordinačnej skupiny Laici Rodiny Chevaliera
Návšteva medzinárodnej koordinačnej skupiny Laici Rodiny Chevaliera
17. mája 2018
V dňoch 4.-6. mája 2018 sa laici Rodiny pátra Chevaliera na Slovensku mali možnosť stretnúť s členkami medzinárodného koordiinačného tímu LRCh - Ritou Cleuren (BE), Hannie Jansen (NL) a Merle Salazar (PH).
Stretnutie s generálnym predstaveným P. Mario Abzalón Alvarado Tovar, MSC
Stretnutie s generálnym predstaveným P. Mario Abzalón Alvarado Tovar, MSC
29. apríla 2018
V rámci vizitácie nemecko–rakúskej provincie, pod ktorú spadá aj Slovensko, nás v dňoch 22.-24.4. 2018 navštívil náš nový generálny predstavený P. Mario Abzalón Alvarado Tovar. Po sv. omši v kaplnke misijného domu sa stretol aj s laikmi MSC.
Spomíname na pátra Marka McDonalda
Spomíname na pátra Marka McDonalda
26. apríla 2018
2. apríla 2018 vo veku 75 rokov zomrel v Center Valley v Pennsylvánii náš generálny predstavený. Páter Mark McDonald bol hlavný sekretár štyroch generálnych kapitul v rokoch 1969, 1975. 1981 a 1987 Spoločnosti Misionárov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Naša vďaka mu patrí za všetko, čo pre MSC urobil.
Misionár otvára ľuďom cestu
Misionár otvára ľuďom cestu
25. januára 2018
Prvým slovenským Misionárom Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bol Alojz Bernhauser (1897-1958), ktorý pôsobil na Papue-Novej-Guinei a v Austrálii. Minulý rok sme si pripomenuli 120 rokov od jeho narodenia a tento rok uplynie 60 rokov od jeho smrti.