Páter Chevalier vedel, že ak si misionári želajú byť Ježišovým nástrojom, potom musia pri modlitbe a kontemplácii mať Krista pred očami aj v srdci.
E. J. Cuskelly MSC, Július Chevalier – Muž poslania
1. jún 2021
Slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho
Pozývame Vás na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorá sa uskutoční dňa 11.6.2021 v areáli parku Duchovného centra Lukov dvor. Slávnosť bude začínať o 15.00 hod. vyložením sviatosti oltárnej k tichej adorácii.
25. máj 2021
Holy-days pre kňazov
V termíne od 4. októbra 2021 do 30. októbra 2021 otvárame v duchovnom centre na Lukovom dvore Holy-days pre kňazov: posvätné dni, kedy sa chce Cirkev starať o svojich kňazov. Je to čas obnovujúcej skúsenosti, bratského kňazského spoločenstva. Priestor pre obnovu duchovných aj telesných síl.
21. apríl 2021
Psychologické večery z Lukovho dvora - séria 7. webinárov (online)
Rozširujeme našu online ponuku o nové prednášky s besedou, ktoré sa uskutočnia formou webináru.
17. apríl 2021
Otvorenie Duchovného centra
Od pondelka otvárame naše Duchovné centrum a začíname Duchovnými cvičeniami vedenými individuálne. Duchovné cvičenia budú prebiehať od 19.4. do 25.4.2021. Taktiež ponúkame možnosť k pobytu v našich pustovniach.
3. apríl 2021
Veľkonočný pozdrav 2021
Milí Priatelia Duchovného centra Lukov Dvor. Tohto roku v Nitre, namiesto celomestskej krížovej cesty, ktorej sa tradične zúčastňoval veľký počet veriacich, bola natočená a odvysielaná prostredníctvom televízie a internetu krížová cesta s nitrianskym diecéznym biskupom Viliamom Judákom a kňazmi pôsobiacimi vo farnostiach na území mesta Nitra.
2. apríl 2021
Požehnané Veľkonočné sviatky
Požehnané Veľkonočné sviatky Vám praje tím Duchovného centra Lukov dvor.