Vízia Júliusa Chevaliera z aspektu jeho poslania bola jasná a jednoduchá. Pri našom hľadaní zmyslu a šťastia života je potrebné, aby sme verili v Božiu lásku a svoj život podľa nej formovali. Kristova misia spočíva v prinášaní tejto viery ľuďom. Július Chevalier bol presvedčený, že je povolaný mať účasť na Kristovej misii.
E. J. Cuskelly MSC, Július Chevalier – Muž poslania
3. apríl 2021
Veľkonočný pozdrav od pátra Tomasza 2021
Milí Priatelia Duchovného centra Lukov Dvor. Tohto roku v Nitre, namiesto celomestskej krížovej cesty, ktorej sa tradične zúčastňoval veľký počet veriacich, bola natočená a odvysielaná prostredníctvom televízie a internetu krížová cesta s nitrianskym diecéznym biskupom Viliamom Judákom a kňazmi pôsobiacimi vo farnostiach na území mesta Nitra.
2. apríl 2021
Veľkonočný pozdrav 2021
Požehnané Veľkonočné sviatky Vám praje tím Duchovného centra Lukov dvor.
19. marec 2021
Poďakovanie
Milí bratia a sestry, všetkým zo srdca ďakujeme za úprimné slová sústrasti, modlitebnej podpory a milých spomienok na pátra Jozefa, ktoré ste nám v uplynulých dňoch zasielali.
19. marec 2021
Online kurzy v Duchovné centrum Lukov dvor
Prichádzame k vám s ponukou online kurzov. Potrebné informácie a prihlasovací formulár nájdete v aktuálnom programe duchovného centra Lukov dvor.
12. marec 2021
Rozlúčku so zosnulým P. Jozefom Hegglinom, MSC môžete sledovať v priamom prenose (online)
Na tomto linku od 8.45 bude možné si vypočuť životopis P. Jozefa Hegglina, MSC a o 9.00 začne pohrebná sv. omša.
12. marec 2021
Die Verabschiedungsfeier mit dem verstorbenen P. Josef Hegglin, MSC (online)
Auf diesem Link wird es von 8.45 Uhr möglich sein, den Lebenslauf von P. Josef Hegglin, MSC zu hören und um 9.00 Uhr beginnt die Begräbnismesse (Requiem).