Eucharistia je dokonalý dar lásky Ježišovho Srdca. Prúdi z jeho Srdca ako rieka z prameňa.
Július Chevalier, Ježišovo Srdce
Mesiac pre kňazov
V termíne od 29. septembra 2019 do 26. októbra 2019 otvárame v duchovnom centre na Lukovom dvore Mesiac pre kňazov „Oddych - zastavenie sa - obnovenie“. V mnohých krajinách je bežnou praxou, že kňaz dostáva možnosť stráviť sabatický čas čerpaním nových síl, sebareflexiou, využiť ho na osobnú a pastoračnú formáciu, zažiť skúsenosť kňazského spoločenstva a predovšetkým na oddych duše a tela. Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcom odkaze: Mesiac pre kňazov.
Posviacka Domu Kána
Dňa 23. marca 2019 nitriansky biskup Mons. Viliam Judák celebroval v kaplnke Domu Kána slávnostnú svätú omšu pri ktorej požehnal náš novootvorený dom duchovného centra. Tých, ktorí budú prichádzať do tohto centra zveril Božej Matke, aby na jej príhovor, premieňal jej božský Syn vodu ich úsilia na víno pravých hodnôt. Po slávnostnej posviacke nasledovalo agapé v priestoroch "starého" domu Srdca Ježišovho. Čítať viac...
Poďakovanie o. Martina Pavúka po posviacke domu “Kána”
Drahý otec biskup Viliam, provinciál Andreas Steiner, bratia v kňazskej službe všetkých hodností, provinciálna Congregatio Jesu, generálna asistentka Priska, milé rehoľné sestry, laické spoločenstvo MSC, milí dobrodinci, drahí bratia a sestry! Na jeseň v minulom roku – 22. októbra 2016 – sme posvätili základný ka-meň a začali budovať tento dom. S realizáciou výstavby začal môj pred-chodca P. Pavol Baroš a od 28. decembra 2017 som prebral zodpovednosť za toto dielo. Dnes stojíme v novopostavenom dome, ktorý nesie meno Kána – podľa evanjelia svätého Jána – Svadba v Káne Galilejskej. Čítať viac...
Ikona Pozývaní na svadbu
Ikona vyvoláva otázku, v čom (alebo či vôbec) predstavuje svadbu v Káne. Aj pri klasickom obraze ľahko uniká skutočný význam príbehu. Naša ikona odhaľuje hlboké tajomstvo z teológie štvrtého evanjelia. Čítať viac...
Prečo názov Kána
Už existuje Dom Srdca Ježišovho a pociťovali sme potrebu mať i niečo mariánske. Evanjelium sv. Jána hovorí o Panne Márie iba dvakrát: prvý raz, keď sa zmieňuje o svadbe v Káne, a druhý raz, keď stojí pod krížom. V oboch prípadoch Ježiš nazýva svoju matku „žena“. Tieto dve pasáže spolu teologicky súvisia. Čítať viac...
Dom Srdca Ježišovho a Dom Kána
V roku 1998 otvorili Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho duchovné centrum na Lukovom Dvore. Kardinál J. Ch. Korec ho posvätil dňa 2. februára. Každý rok počet kurzov pribúda. Svojou vlastnou charizmou centrum prispieva k životu a poslaniu Cirkvi na Slovensku. „Spiritualita srdca“ pomáha ľudom hlbšie spoznať božské a ľudské srdce, svoje vlastné a Ježišovo Srdce. Čítať viac...
Brigáda
Príprava domu Kána na jeho posviacku, ktorá bude koncom marca, je v plnom prúde :) Čítať viac...
Upozornenie: 13/19 Nenásilná komunikácia I.
Upozorňujeme na zmenu programu. Kurz číslo 13/19 Nenásilná komunikácia I. so začiatkom od 24. mája 2019 do 26. mája 2019 sa predbežne ruší. Aktuálne hľadáme náhradné riešenie o ktorom Vás budeme čo najskôr informovať. Čítať viac...
Zmena vedenia kurzov
Nakoľko tento rok sr. Bohdana, CJ (Mgr. Andrea Bezáková) ostáva dlhodobo v zahraničí, nebude vôbec k dispozícií pre vedenie kurzov a ani individuálnych psychoterapií. Kurzy budú viesť zastupujúci lektori na základe podkladov, ktoré sr. Bohdana pripravila. Čítať viac...
Nové tabernákulum pre dom Kána
Tabernákulum je eucharistický svätostánok, ktorý je určený pre uloženie liturgických nádob s Eucharistiou. V kaplnke domu Kána ho budú dopĺňať motívy prvého zázraku - premenenia vody na víno. Čítať viac...
Rekonštrukcia kuchyne v Dome Srdca Ježišovho
V dňoch od 7. januára 2019 prebieha v Dome Srdca Ježišovho rekonštrukcia kuchyne. Čítať viac...