Majme hlbokú lásku k Ježišovmu Srdcu, ktoré je hodné najvyššej úcty. Predovšetkým sa snažme zvestovať ľuďom lásku tohto Srdca a konať pokánie za urážky jeho lásky.
 Július Chevalier, Ročenka Malej spoločnosti 
Mesiac pre kňazov
Mesiac pre kňazov
V termíne od 29. septembra 2019 do 26. októbra 2019 otvárame v duchovnom centre na Lukovom dvore Mesiac pre kňazov „Oddych - zastavenie sa - obnovenie“. V mnohých krajinách je bežnou praxou, že kňaz dostáva možnosť stráviť sabatický čas čerpaním nových síl, sebareflexiou, využiť ho na osobnú a pastoračnú formáciu, zažiť skúsenosť kňazského spoločenstva a predovšetkým na oddych duše a tela. Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcom odkaze: Mesiac pre kňazov.
Rekonštrukcia kuchyne v Dome Srdca Ježišovho
Rekonštrukcia kuchyne v Dome Srdca Ježišovho
V dňoch od 7. januára 2019 prebieha v Dome Srdca Ježišovho rekonštrukcia kuchyne. Čítať viac...
Obnova laických sľubov
Obnova laických sľubov
V dňoch od 7. – 9. decembra 2018 sa v duchovnom centre Lukov dvor konalo každoročné stretnutie laikov a priateľov Rodiny pátra Chevaliera, spojené so zasvätením sa Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a obnovením laických sľubov. Čítať viac...
Návšteva medzinárodnej koordinačnej skupiny Laici Rodiny Chevaliera
Návšteva medzinárodnej koordinačnej skupiny Laici Rodiny Chevaliera
V dňoch 4. - 6. mája 2018 sa laici Rodiny pátra Chevaliera na Slovensku mali možnosť stretnúť s členkami medzinárodného koordiinačného tímu LRCh - Ritou Cleuren (BE), Hannie Jansen (NL) a Merle Salazar (PH). Čítať viac...
Stretnutie s generálnym predstaveným P. Mario Abzalón Alvarado Tovar, MSC
Stretnutie s generálnym predstaveným P. Mario Abzalón Alvarado Tovar, MSC
V rámci vizitácie nemecko–rakúskej provincie, pod ktorú spadá aj Slovensko, nás v dňoch 22. - 24. apríla 2018 navštívil náš nový generálny predstavený P. Mario Abzalón Alvarado Tovar. Po sv. omši v kaplnke misijného domu sa stretol aj s laikmi MSC. Čítať viac...
Spomíname na pátra Marka McDonalda
Spomíname na pátra Marka McDonalda
2. apríla 2018 vo veku 75 rokov zomrel v Center Valley v Pennsylvánii náš generálny predstavený. Páter Mark McDonald bol hlavný sekretár štyroch generálnych kapitul v rokoch 1969, 1975. 1981 a 1987 Spoločnosti Misionárov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Naša vďaka mu patrí za všetko, čo pre MSC urobil. Čítať viac...