Júliusovi Chevalierovi sa nevyhli sociálne a kultúrne podmienky jeho čias. Ale cieľom jeho kázní, jeho bratstiev, meditácií a predovšetkým založenie rehole bolo zvestovanie Božej lásky k nám a naša vzájomná láska k Bohu, ktorý to od nás žiada.
J. F. Lescrauwaet MSC
Radostné Vianoce a požehnaný nový rok!
Požehnané sviatky a vitajte v Lukovom Dvore v novom roku. Tešíme sa na Vás!
Výročná správa o činnosti Duchovného centra Lukov dvor 2019
Duchovné centrum je tu pre tých, ktorí sú unavení, zranení, vyprahnutí a ktorí túžia zažiť Božiu lásku.
Obnova laických sľubov 2019
Tohtoročný vikend rodiny pátra Chevaliera sa konal v dňoch 6. až 8. decembra, tradične v dome Srdca Ježišovho na Lukovom dvore.
Skončil sa „Mesiac pre kňazov“ na Lukovom Dvore
Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho organizovali v októbri program s podnázvom „Oddych – zastavenie sa – obnovenie“. Program viedli p. Jozef Hegglin MSC, o. Andrej Darmo a sr. Marta Andraščíková SSS. Medzi prednášajúcimi boli aj Mons. Viliam Judák, o. Ivan Moďoroši a Karol Pollák. Programu sa zúčastnilo 5 kňazov, zo Slovenska a Čiech.
Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 2019
Aj tento rok sme v deň Najsvätejšieho Srdca Ježišovho privítali na slávnostnej svätej omši v areáli nášho Duchovného centra všetkých, ktorí prijali pozvanie a prišli s nami sláviť, vzdávať chválu a zdieľať agapé.
Stretnutia zástupcov laikov MSC v Lyone
Európske valné zhromaždenie zástupcov laikov z Belgicka, Holandska, Nemecka, Veľkej Britácie, Francúzska, Talianska a Slovenska.
Posviacka Domu Kána
Dňa 23. marca 2019 nitriansky biskup Mons. Viliam Judák celebroval v kaplnke Domu Kána slávnostnú svätú omšu pri ktorej požehnal náš novootvorený dom duchovného centra. Tých, ktorí budú prichádzať do tohto centra zveril Božej Matke, aby na jej príhovor, premieňal jej božský Syn vodu ich úsilia na víno pravých hodnôt. Po slávnostnej posviacke nasledovalo agapé v priestoroch "starého" domu Srdca Ježišovho.
Ikona Pozývaní na svadbu
Ikona vyvoláva otázku, v čom (alebo či vôbec) predstavuje svadbu v Káne. Aj pri klasickom obraze ľahko uniká skutočný význam príbehu. Naša ikona odhaľuje hlboké tajomstvo z teológie štvrtého evanjelia.
Prečo názov Kána
Už existuje Dom Srdca Ježišovho a pociťovali sme potrebu mať i niečo mariánske. Evanjelium sv. Jána hovorí o Panne Márie iba dvakrát: prvý raz, keď sa zmieňuje o svadbe v Káne, a druhý raz, keď stojí pod krížom. V oboch prípadoch Ježiš nazýva svoju matku „žena“. Tieto dve pasáže spolu teologicky súvisia.
Dom Srdca Ježišovho a Dom Kána
V roku 1998 otvorili Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho duchovné centrum na Lukovom Dvore. Kardinál J. Ch. Korec ho posvätil dňa 2. februára. Každý rok počet kurzov pribúda. Svojou vlastnou charizmou centrum prispieva k životu a poslaniu Cirkvi na Slovensku. „Spiritualita srdca“ pomáha ľudom hlbšie spoznať božské a ľudské srdce, svoje vlastné a Ježišovo Srdce.