Psychologické večery z Lukovho dvora - séria 7. webinárov (online)

Rozširujeme našu online ponuku o nové prednášky s besedou, ktoré sa uskutočnia formou webináru.

Lektor: Mgr. Jana Vindišová PhD., psychologička

  • 14.05.2021 - 18:30 hod. - Psychológia a viera: nepriatelia alebo spojenci? (online)
  • 18.06.2021 - 18:30 hod. - Rozum a srdce: ako zvládať emócie (online)
  • 17.09.2021 - 18:30 hod. - Depresia: keď život bolí (online)
  • 22.10.2021 - 18:30 hod. - Obsedantno-kompulzívna porucha a problém škrupulozity (online)
  • 18.11.2021 - 18:30 hod. - Rany, ktoré sa nehoja: trauma (online)
  • 15.01.2022 - 18:30 hod. - Kultúra narcizmu (online)
  • 19.02.2022 - 18:30 hod. - Pornografia v perspektíve psychológie (online)
  • V prípade záujmu vyplňte prihlasovací formulár.

    Gallery Image