Poďakovanie a výročná správa o činnosti Duchovného centra Lukov dvor 2021

Milí priatelia Duchovného centra Lukov dvor

Podobne ako v roku 2020, tak aj v roku 2021 z ohľadu na protipandemické opatrenia a lockdown, sme boli nútení zatvoriť Duchovné centrum a zrušiť mnohé kurzy či duchovné cvičenia. Vďaka ochote a promptnosti našich lektorov sme Vám mnohé zo zrušených kurzov mohli ponúknuť v online priestore. Aj vďaka získanej skúsenosti sme Vám mohli ponúknuť v roku 2021 nové, večerné webináre, s organizáciou ktorých pokračujeme aj v tomto roku. S postupnými uvoľneniami obmedzení v roku 2021 sme začali pomaličky a stupňovo otvárať prezenčné duchovné cvičenia a kurzy až koncom mája 2021. Koncom novembra 2021 si tretia vlna koronavírusu opäť vynútila uzatvorenie Duchovného centra. Výročnú správu o činnosti Duchovného centra Lukov dvor v roku 2021 si môžete pozrieť tu:

Výročná správa o činnosti Duchovného centra Lukov dvor 2021

Napriek tejto situácii môžeme vďaka mnohým dobrodincom na Slovensku i v zahraničí naďalej prevádzkovať a zveľaďovať Lukov dvor, aj keď to z finančného hľadiska je náročné. So srdca ďakujeme všetkým, ktorí nás podporujete. Niektorí z Vás každý mesiac trvalým príkazom posielate na náš bankový účet určitú sumu. Veľmi si vážime aj "mincu chudobnej vdovy" v sume jedného eura, ktorú niekto daruje pravidelne každý mesiac. Nepodarilo sa nám nájsť kontakt na všetkých Vás, ktorí nám cez celý tento neľahký čas finančne pomáhate. Chcem Vás ale uistiť, že sa každý deň modlíme v komunite za všetkých dobrodincov.

Ak nás chcete podporiť finančne aj Vy, môžete tak urobiť zaslaním daru na číslo účtu Duchovného centra:
SK83 0900 0000 0051 2414 6020.

Z celého srdca vám prajem v tomto novom roku 2022 veľa zdravia a neustáleho zakusovania Božej lásky, dobroty a požehnania.

páter Tomasz

Gallery Image