Obnova laických sľubov 2019

Tohtoročný vikend rodiny pátra Chevaliera sa konal v dňoch 6. až 8. decembra, tradične v dome Srdca Ježišovho na Lukovom dvore.

Laici a priatelia MSC z Nitry a Bratislavy spolu zdieľali modlitby a chvály, diskustovali o aktivitách Duchovného centra, o jeho minulosti a budúcnosti.

Počas stretnutia tiež prebrali program a aktivity laických spoločenstiev.

V sobotu po adorácii s vešperami si obnovili sľuby buď ako laici, alebo ako priatelia MSC.

Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image