Pozvanie na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na Lukovom dvore

V deň Najsvätejšieho Srdca Ježišovho misionári MSC spolu s kiribaskými sestrami všetkých srdečne pozývajú na slávnostnú svätú omšu v areáli Duchovného centra Lukov dvor v Nitre, ktorú bude celebrovať v piatok 28. júna 2019 o 17.30 hodine páter Jozef Hegglin MSC.

Pred svätou omšou od 15.00 bude adorácia a možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Po sv. omši nasleduje agapé. Budeme vďační, ak aj vy prinesiete niečo na pohostenie.

V prípade veľmi nepriaznivého počasia by sa celý program konal vo farskom kostole sv. Gorazda na Klokočine – informácia o zmene miesta by bola včas aktualizovaná na našej webovej stránke www.misionari.sk.

Gallery Image