Mgr. Dominik Roman, PhD.

Mgr. Dominik Roman, PhD.

Narodený v roku 1978. Absolvent Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, odbory Etika a Estetika. V roku 2009 obhájil dizertačnú prácu na tému Etické aspekty v diele V. E. Frankla v odbore Etika. V rámci doktorandského štúdia absolvoval polročnú stáž na Viedenskej univerzite a vzdelávanie z oblasti Logoterapie v Centre Viktora Emanuela Frankla Viedeň (Viktor Frankl Zentrum Wien). Od r. 2007 do r. 2010 pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na katedre Etiky a aplikovanej etiky FF UKF v Nitre. Od r. 2010 podniká v komerčnom sektore. V roku 2018 absolvoval kurz kresťanského koučingu. Sprevádza ľudí cez individuálny koučovací rozhovor a venuje sa aj koučingu manželských párov. Je členom Komunity Emanuel, ženatý, otec 4 detí.

Zoznam kurzov lektora:

  • Lektor momentálne nevedie žiaden kurz.