P. Martin Benko SJ

P. Martin Benko SJ

Narodený v roku 1985. Od roku 2003 žije v Spoločnosti Ježišovej. Katolícku teológiu študoval na Teologickej fakulte v Bratislave a na Heytrop college v Londýne, kde absolvoval jeden z kurzov o duchovnom sprevádzaní. Ďalšie kurzy nasledovali v jezuitskom centre St. Beuno´s v Anglicku a Ivanke pri Dunaji. V apríli 2021 bol vysvätený na kňaza, pôsobí v Univerzitom pastoračnom centre v Trnave

Ako profesionálny coach sa venuje téme celkovej životnej naplnenosti, životným krízam, partnerským vzťahom, životným cieľom a osobnému plánovaniu, problémom s nadváhou, a ďalším.