Doc. ThDr. PaedDr. MUDr. et Dr. Maximilián Kašparů, PhD. Dr.h.c.

Doc. ThDr. PaedDr. MUDr. et Dr. Maximilián Kašparů, PhD. Dr.h.c.

Narodený v roku 1950. Vyštudoval Katolícku teológiu na Teologickej fakulte v Košiciach, pedagogiku na Pedagogickej fakulte v Prešove, stomatológiu na Lekárskej fakulte v Prahe a všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte v Bratislave. V roku 2015 bol vysvätený za gréckokatolíckeho kňaza. Je správcom dvoch farností v Čechách, vysokoškolským učiteľom, členom rady Českej televízie v Prahe, psychiatrom, pedopsychiatrom, súdnym znalcom v obore psychiatrie, esperantistom, spisovateľom a vedie duchovné obnovy v Čechách aj na Slovensku. Na Lukovom dvore je taktiež zapojený do duchovných obnov.

Zoznam kurzov lektora:

  • Lektor momentálne nevedie žiaden kurz.